Selecteer een pagina

Laten we Nederland (psychologisch) gezonder maken!

 

Stichting 3 principes

Activeert, inspireert en faciliteert tot inzicht in de 3 Principes van Sydney Banks. Om zo werk en leven te verlichten én mensen de kortste weg naar mentale gezondheid te wijzen.

Doelen van de Stichting

Mentale en fysieke gezondheid vergroten

William James, de grondlegger van de moderne psychologie, stelde in de 19e eeuw al dat het belangrijk was dat ook de psychologie onderbouwende principes zou krijgen. “Pas dan kan het een échte wetenschap worden”. Die principes zijn inmiddels ontdekt. Kennis hierover en inzicht hierin, doet zowel de mentale als de fysieke gezondheid aanzienlijk verbeteren. Sterker nog: (grote) psychische en psychiatrische problemen lossen op en labels vallen weg. In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk wordt het begrip van de 3 Principes al decennia lang toegepast in (nog steeds een beperkt maar toenemend aantal) praktijken, behandelkamers en instituten. Met opmerkelijke resultaten op het gebied van psychiatrische ziektes en onverklaarde somatische aandoeningen.  De Stichting 3 Principes stelt zich tot doel ook in Nederland dergelijke resultaten mogelijk te maken en zo de mentale en fysieke gezondheid te verbeteren. 

Verlichten workload

Burnout, overspannenheid, oververmoeidheid en werkstress lijken een thema in alle sectoren, maar in welzijn, zorg en onderwijs misschien nog wel het meeste. De werkdruk wordt daar als heel hoog ervaren. Oplossingen worden gezocht in andere en betere protocollen, afspraken en regels. Zelden of nooit wordt er gekeken naar de plek waar de werkdruk écht ervaren wordt: in de individuele mensen. Individuen die vervolgens elk voor zich met de beste bedoelingen proberen hun buitenwereld te managen in de verwachting dat dit voor rust, ruimte en ontspanning zal zorgen. In de praktijk blijkt dit matig tot niet te werken. In onze ogen kan workload ook alleen maar verlicht worden als we beginnen bij de wortel: de ervaring van die individuele mensen. Niet door die te veranderen, maar door te begrijpen – écht te begrijpen – hoe die ontstaat. 

Kennisbevordering nieuw paradigma

Tot 2015 leken er in Nederland erg weinig mensen bekend met de 3 Principes, een nieuw paradigma met een 180 graden ander uitgangspunt dan we gewend zijn. Startend met de podcast ‘Geluk in de Aanbieding’ van De Slagersdochters is er sinds die tijd steeds meer Nederlandstalige bekendheid en belangstelling voor dit paradigma. Maar nog niet voldoende voor zichtbare effecten op de plekken waar dit inzicht het grootste verschil zou kunnen maken: welzijn, zorg en onderwijs. De Stichting 3 Principes wil hier verandering in brengen door kennis over dit paradigma te bevorderen. 

Er is een korte(re) weg naar mentaal en fysiek welzijn

De GGZ is overbelast, werkers in zorg- en hulpverlening balanceren zelf vaak op het randje van een burnout en er zijn steeds meer patiënten en cliënten met psychische en/of psychiatrische problemen – die daar vervolgens niet of na een lange, lange weg van opknappen.

Daarnaast zijn er veel mensen die lijden aan fysieke klachten waar geen medische verklaring voor lijkt te zijn maar waar wel een label voor gebruikt wordt, zoals Fibromyalgie (340.000 patiënten), CVS (naar schatting 44.200 tot 130.900 patiënten) en Conversiestoornis (naar schatting 1 op 2500 Nederlanders). 

Dat moet anders. Dat kán anders. Maar alleen als er de bereidheid is om ook via een andere invalshoek – via een ander paradigma – naar mensen en hun problemen te kijken. De 3 Principes bieden die andere invalshoek. 

Als eerste activiteit organiseerde de stichting 3 Principes het congres “Verlichting & Welzijn”. Waar zowel deskundigen als ervaringsdeskundigen lieten zien hoe inzicht in de 3 Principes voor grote positieve veranderingen en hoger welzijn voor zorg- en hulpverleners kan zorgen. Op een veel makkelijker en natuurlijker manier dan je tot nu toe misschien voor mogelijk hield! Voor 2024 zit eenzelfde type congres voor onderwijsgevenden in de pijplijn. Laat hieronder je naam en e-mailadres achter en we sturen je een update zodra meer bekend is!

 

Ja, houd me op de hoogte van het 3P congres voor onderwijs

* indicates required

Intuit Mailchimp

Stichting 3 principes

Een non-profit organisatie ter bevordering van inzicht in het paradigma van de 3 Principes; ter bevordering van (geestelijk) welzijn in de ruimste zin van het woord.

Statutair vastgelegd d.d. 20 maart 2023

Bestuursleden

Voorzitter: Linda Spaanbroek (tel. 06-23452310)

Secretaris: Elisabeth Roelvink (tel. 06-55710069)
Penningmeester:  Pieter Willemsen
Algemeen bestuurslid: Natasja Hoogenboom
Algemeen bestuurslid: Nicole van Ladesteijn 

 

Statutaire gegevens 

Statutaire zetel: Gemeente Berg en Dal
Bezoekadres: Rijksstraatweg 56, 6574AH Ubbergen

RSIN: 865040114
KvK: 89612205

Contactgegevens 

De stichting is bereikbaar via e-mailadres bestuur@3principes.nl

Telefonisch kun je ons bereiken via de voorzitter (06-23452310) en de secretaris (06-55710069)

Oprichters 

De stichting is een initiatief van en opgericht door Linda Spaanbroek van De Slagersdochters van Shift Academy  en Elisabeth Roelvink en Irene van Meijaard van Simpelmind